IMG_1826
MollerLassen

MollerLassen

Kvalitetsledelse og risikovurderinger

Når dit forretningsnetværk skal udvides med stærke kompetencer indenfor kvalitetsledelse, f.eks. til optimering af processer og risikovurderinger/ledelse, er MollerLassen ApS med sit know-how og kompetente ressourcer et professionelt valg. Vi tror på at gode kunderelationer skabes via tillid og det tager tid. Derfor mener vi at det er fornuftigt at holde ens netværk i god form og altid sikre sig at det er bredt orienteret. Gennem netværket kan tilliden opnås og mulighed for på sigt at udvikle gode kunderelationer.

MollerLassen ApS

Med baggrund i en stigende efterspørgsel i vores nuværende netværk, har MollerLassen ApS besluttet at udvide forretningen til også at omfatte opbygning/opdatering af kvalitetsledelsessystemer med særlig fokus på ISO 9001:2015. Derfor bevæger vi os nu ud i en bredere kreds for at tilbyde vores kompetencer.

Vi har stor erfaring i optimering af processer, blandt andet via analyser og risikovurderinger. Vores bidrag behøver ikke nødvendigvis at være i forbindelse med en certificering, men kunne f.eks. være afledt at et behov for en mere effektiv forretningsgang i ens virksomhed. De fleste vil uden tvivl have den opfattelse, at de allerede har en effektiv forretningsgang, men erfaringen viser at der altid kan laves forbedringer. I dag er det ofte marginaler der gør den store forskel.

Vi har igennem mange år beskæftiget os med jernbanesikkerhedsledelse. Det har været en interessant rejse, hvor nogle områder har udviklet sig eksplosivt. Deltagelse i denne udvikling, har bidraget til en indgående forståelse for hvad der er værdiskabende og hvad der ikke bidrager væsentligt til den fremtidige udvikling. Et jernbanesikkerhedsledelsessystem er altid certificeret (eller godkendt) af Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen (i dag af ERA) og gennem tiden er et jernbanesikkerhedsledelsessystem (SLS) og et kvalitetsledelsessystem, jævnfør ISO 9001:2015, blevet mere og mere enslydende i sine krav til opbygning.

Risikoledelse

Skal man sige det kort om et jernbane SLS, så vil det være, at det er et risikobaseret system med vægt på høje krav til produktionen og efterlevelse af en god portion myndighedskrav, foruden de naturlige interne systemgenerede krav.

I dag lægges der mere og mere op til selvkontrol og bredere rammer for hvad der kan godkendes i igennem eget system, i stedet for direkte myndighedsgodkendelser. Dette stiller nogle nye krav til systemets evne. Kan dit system håndterer dette på en transparent måde, er du langt. Er det niveauet på dit system, vil det uden tvivl også tilføje værdi til din virksomhed.

I vores optik har netop ændringshåndtering og den risikobaseret tilgang været et udfordret punkt i ISO 9001. Dette er dog blevet væsentlig bedre i ISO 9001:2015 versionen. 

Risikovurderinger var for bare 10-12 år siden præget af store forskelle. Nogle var ekstremt detaljeret og var et udtryk for at man ikke rigtig kunne stoppe igen. Det var kun de virkelig indviede der kunne navigere i disse og risikovurderingerne bidrog kun til det endelige resultat igennem mange ressourcer og et stor tidsforbrug. Andre risikovurderinger var alt for simple og bidrog kun af navn. Rent tidspilde og eksisterede nok udelukkende fordi der var stillet krav om at den skulle være tilstede.

Heldigvis ses dette ikke så ofte i dag. Vi kan dog stadig se at det kan være udfordrende at udarbejde en effektiv risikovurdering. En stor hjælp kan være bevidstheden om de præcise aktiviteter der skal risikovurderes og ikke mindst en dygtig facilitator. Ved MollerLassen er vi f.eks. certificeret i LEGOâ Serious Playâ metodologien, der er en god og effektiv metode til at klarlægge vigtige aktiviteter i relation til virksomhedens mål og strategi. Vi afstemmer altid med vores kunder, hvilken metoder der foretrækkes.

Derfor tilbyder vi vores kompetencer

Vi tror meget fast på at den erfaring og de værktøjer/metoder vi har i bagagen, kan bidrage med noget værdifuldt for din virksomhed. Vi ynder at holde tingene på et forholdsvis simpelt niveau uden at gå på kompromis med effektiviteten. Kompleksitet og effektivitet er ikke nødvendigvis indbyrdes afhængig. Der er i vores optik stor forskel på ”need to have” ”nice to have” i sit system. Endelig er det jo heller ikke nogen hemmelighed at vi ønsker at skabe vækst i virksomheden. Hvis din virksomhed vækster hvor vi har bidraget, så vækster vores egen virksomhed også.    

Gennem årene har vi opbygget en del erfaring med at tilpasse et system præcis til de forventninger der er og den virksomhed/miljø systemet skal fungere i. Det betyder ikke at det handler om at nå f.eks. et mindstekrav fra myndighederne, men at det er et værktøj der fungerer i daglig praksis og dermed kan bidrag til virksomhedens vækst og ydeevne. Naturligvis skal myndighedernes krav efterleves, men hvis det er udgangspunktet for et systems eksistens, så vil det erfaringsmæssigt aldrig bidrage med noget væsentligt i virksomheden. Faktisk vil det ofte kun bidrage til øget administrativt arbejde for certifikatets skyld og ikke for virksomhedens skyld.

Det ses også at virksomheders strategi og vision ikke er direkte forankret i den daglige praktiske gennemførelse. Der kan eksistere to strategier: en for ledelsen og en for resten af virksomheden. Det betyder ikke at det virksomheden reelt gør er forkert, men måske skal strategien revurderes og gøres brugbar, så hele virksomheden arbejder på de samme realistiske mål.

Et uforpligtende møde er vigtigt

Vores bidrag skal give værdi for netop din virksomhed og derfor er den indledende dialog meget væsentlig. Dialogen er en del af første punkt på agendaen, der består af en kortlægning af din virksomhed og behov. I disse Covis-19 tider er dette ikke altid nemt at praktiserer, alt efter hvilke forholdsregler der er gældende, men vi er altid klar til et virtuelt møde (Skype for Business eller Teams). Vi har også mødefaciliteter, der naturligvis kan håndtere de anbefalede afstandskrav. Det vigtigste formål med mødet er at se hvem hinanden er, skabe basis for et eventuelt samarbejde eller etablere en god kontakt i netværket.

Vi håber at dette måske har inspireret til at udvide netværket og at der måske er en mulighed for at vi over tid kan opbygge en tillidsbaseret relation. Vi bidrager gerne til dette.

Kontakt os allerede i dag og aftale et uforpligtende møde.  

Del dette indlæg

Del på facebook
Del på google
Del på twitter
Del på linkedin
Del på pinterest
Del på print
Del på email